• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Списък вътрешни телефонни номера на ДКЦ 1 Пловдив

директен-регистратура: 032 / 349 500

Външният номер е както следва от 032 / 349 500 до 032 / 349 579

 

Стая № Длъжност телефон вътрешен
  РЕГИСТРАТУРА ЦЕНТРАЛА 032/349-500(501)  
68 УПРАВИТЕЛ 032/62-31-94 541
74 ГЛ. МЕД.СЕСТРА 032/26-35-97 542, 547
69 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 032/62-48-97 543
97 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 032/62-61-24 548
98 КАСИЕР ДОМАКИН 032/62-64-72 569
       
60 Д-Р ПОПОВА, Д-Р ИВАНОВА   533
62 Д-Р СЛАВЧЕВА, Д-Р МАРКОВА   535
91 АГ  Д-р  МИХАЙЛОВА   563
93 АГ Д-р СТАНЕВА, Д-р ДОНЧЕВ   564
58 ГАСТРОЕНТ. Д-р МИШОВСКА, Д-р КАНЕВ   532
54 ЕНДОКРИНОЛОГ Д-р ПЕТРОВА, Д-р АРТУРОВА   529
23 КАРДИОЛОГ Д-р А. КРЪСТЕВ   514
21 КАРДИОЛОГ Д-р ДЕВЕДЖИЕВ   512
17 КАРДИОЛОГ Д-р КОПАРАНОВА   570
20 ЕХОКАРДИОГРАФИИ   511
77 КЛ. ЛАБОРАТ.РЕГИСТРАТУРА   520
79 КЛ.ЛАБОРАТОРИЯ Д-р ГЕОРГИЕВА   522
56 КОЖЕН КАБИНЕТ   Д-р БАДЕВА   531
19 МАНИПУЛАЦИОННА 032/63-25-70 510
100 Д-Р ЗАИМОВА, Д-Р НАНЕВА 032/63-06-61 568
99 Д-Р МИШЕВА, Д-Р ЗДРАВКОВА   567
67 НЕВРОЛОГ Д-р ДИМЧЕВА   540
63 НЕВРОЛОГ Д-р КАНАЗИРСКА   536
55 НЕФРОЛОГ Д-р Т.КАНАЗИРСКИ, Д-р КАПОН   530
77 Д-р ТОДОРОВА, Д-р КАВЛАКОВА   553
11 ОРТОПЕД Д-р ПОПОВ   508
14 ОРТ. Д-р КРЪСТЕВ;Д-р КАЦАРСКИ   519
6 ОЧЕН КАБИНЕТ Д-р ДИМИТРОВА, Д-р ЖЕЛЕВ   507
61 ПЕДИАТЪР  Д-Р МАНТАРКОВА   534
75 ПЕДИАТЪР Д-р ПАНОВА   545
5 ПСИХИАТРИЧЕН к-т Д-р ПЕТКОВА, к-т Д-Р ГОЗМАНОВА   506
51 ПУЛМОЛОГ Д-р ХАРАЛАНОВА   524
78 ПАТОХИСТОЛОГИЧНА Л-Я   521
94 РЕВМАТОЛОГ Д-р ПОПОВА   576
45 РЕНТГЕН РЕГИСТРАТУРА   516
45 РЕНТГЕН Д-р ГАВАЗОВ, Д-р БОЖИКОВ   515
67 СЪДОВ ХИРУРГ – Д-р ШАЛАКОВА   540
90 УНГ Д-р МИТЕВ, Д-р ПОПОВСКА   561
1 УРОЛОГ Д-р КОДИНОВА   503
43 ФИЗИОТЕРАПЕВТ Д-р КАЗАКОВА, Д-р СПАСОВА   518
15 ЛФК   509
42 КФТР   517
4 ХИРУРГ Д-Р ПАУНОВ   505
2 ХИРУРГ Д-Р ПЕРЧЕВ   504
16 ХИРУРГ   570
50 ЧРЕВЕН КАБИНЕТ   523
  СЕМЕЙНИ ЛЕКАРИ    
94 Д-р СИМОВА, Д-р Т. БЪЧВАРОВА   565
52 Д-р ЖЕЛЕВА   526
53 Д-р АНДРЕЕВА   527
64 Д-Р ШАЛАБУТОВА   537
65 Д-Р ТОМОВА, Д-Р ГЮЛЕМЕТОВА   538
66 Д-Р ПЕТРОВА, Д-Р ТЯНЧЕВА   539
98 Д-Р  КОЗУМАЛИ 088/4234949  
75 Д-Р НИКОЛОВА   550
75 Д-р АТАНАСОВ   551
  ПЪРВА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА    
84 Д-Р КАЛАЙДЖИЕВ   562
85 Д-Р ДАМЯНОВА   502
88 Д-Р СТОЙНОВА   528
  СТОМАТОЛОЗИ    
78 Д-р ДАМЯНОВА  Д-р ОНОВ   554
80 Д-р СТАВРЕВА, Д-р КУЦЕВА   556
81 Д-р  ЛАЗАРОВА, Д-Р МИЛЕВА   557
81 Д-Р БИЗЕРОВА, Д-Р НИКОЛОВА   557
82 Д-р СИМОВА Д-Р ПЕТРОВА   558
82 Д-Р ЛИЛОВА   578
87 ТРУДОВА МЕДИЦИНА 032/65-05-71 560
  АПТЕКА 032/62-73-32 549
  ОПТИКА   571
  БОЛНИЦА СПЕЦИАЛ МЕДИК   574
  ОХРАНА ВХОД   525
  СТАЯ ЗА ПОЧИВКА   528