• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Written by Super User

Written by Super User

Списък на нови и стари и вътрешни телефонни номера на ДКЦ 1 Пловдив

директен-регистратура: 032 / 349 500

Външният номер е както следва от 032 / 349 500 до 032 / 349 579

 

Нов вътр. номер

Стар вътр. номер

Ползвател

 

500

121

Регистратура Центр.

24

503

254

Уролог д-р Цочев

 

1

504

236

Хирург д-р Перчев

2

505

225

Хирург д-р Паунов

4

506

246

Психокабинет д-р Петкова

д-рГозманова

5

507

238

Очен кабинет д-рЖелев

д-р Димитрова

6

-

519

-

нов

Ортопед д-р Попов

Д-р Кръстев

11

14

509

226

ЛФК

1

510

186

Манипулационна

19

511

242

Ехокардиограф

20

512

217

Кардиолог д-р Гичева/Д-р Деведжиев

21

513

244

Семейни лекари д-р Симова

Д-р Бъчварова

25

514

227

Кардиолог д-р Златарева

23

515

214

Рентген д-р Гавазов

Д-р Божиков

45

516

157

Рентген Регистратура

21

517

237

КФТР

42

518

114

Физиотерапевт д-р Казакова

Д-р Джелепова

43

 

 

 

 

520

252

Кл. Лаборатория регистратура

77

521

257

Патохистологична л-я

Проф. Миленков,

78

522

175

Кл. Лаборатория д-р Георгиева

 

79

523

181

Чревен кабинет

50

524

178

Пулмолог д-р Хараланова

51

525

132

Охрана

вход

526

183

Семеен лекар д-р Ситников

52

527

187

Семейни лекари д-р Андреева

 

53

528

135

Стая за почивка

88

529

158

Ендокринолог д-р Петрова/Д-р Игнатова-Огорялкова

54

530

174

Педиатър, детски пулмолог

Д-р Василева, д-р Генкова

55

531

177

Кожен кабинет д-р Бадева

56

532

123

Гастроентеролог д-р Ганева

58

533

185

Семейни лекари д-р Попова

Д-р Илиева

60

534

184

Неврохирург/Педиатър

Д-р Батаклиев

Д-р Мантаркова

61

535

134

Семейни лекари

д-р ПавлинаСлавчева

Д-р Маркова

62

536

138

Невролог д-р Каназирска

63

537

113

Семейни лекари

Д-р Шалабутова

64

538

142

Семейни лекари д-р Томова

Д-р Гюлеметова

65

539

171

Семейни лекари д-р Петрова

Д-р Тянчева

66

540

258

Невролог д-р Димчева

67

541

222

Управител д-р Е. Славчева

68

542

124

Гл. мед. Сестра

74

543

168

Личен състав

69

544

116

свободен

75

545

152

свободен

71/

70

546

127

Д-р Касабов

72

547

165

свободен

73

548

224

Главен счетоводител

97

549

164

Аптека

9

550

148

Д-р Николова, д-р Сакутова

75

551

153

Д-р Атанасов

75а

552

128

Д-р СФУК/Юрист

76

553

144

Стоматолози д-р Тодорова

Д-р Кавлакова

77

554

256

Стоматолози д-р Дамянова

Д-р Пъндева

78

555

 

свободна

74

556

166

Стоматолозид-р Ставрева,

, д-р Раянлиев,

д-р Куцева

80

557

172

Стоматолози д-р лазарова,

д-р Милева, д-р Бизерова,

д-р Николова

81

558

 

133

 

Стоматолози д-р Симова,

Д-р Петрова,

83

 

559

155

Ф-я Приятелство

84

560

136

Трудова медицина

87

561

141

УНГ д-р Манасиева,

Д-р Поповска

90

562

141

УНГ

90

563

156

АГ д-р Михайлова/Д-р Стоянова

91

564

146

АГ д-р Станева

93

565

147

Нефролог Д-р К. Игнатова/Д-р Филипова/педиатър-Д-р Славчева

95

566

223

д-р Воденичарова

107

567

243

Д-р Здравкова, д-р Мишева

99

568

151

Д-р Заимова, д-р Нанева

100

569

126

Касиер, домакин

98

570

125

хирург-Д-р Янев

16

571

115

Оптика

 

572

213

Барче

 

573

232

Огняри

 

574

231

Болница

 

575

 

Скенер

 

576

 

Ревматолог д-р Попова

 90

577

 

Сдружение за достоен живот 

 

578

 

 д-р Лилова,

Д-р Новакова

 

579

 

 

 

 

Written by Super User

ДКЦ 1 Пловдив стартира програма за ранна диагностика и профилактика на стомашните киселини

 

На 7 май 2013г.ще стартира програма за ранна диагностика и профилактика на стомашните киселини  и заболяването ГЕРБ ( Гастроезофагеална рефлуксна болест ). Целта на кампанията е повишаване на информираността по проблема,  сред хората, ранното откриване на симптомите и намаляване на дискомфорта, който изпитват  пациентите  с подобно заболяване. Ще бъдат проведени безплатни скрининги за наличие на симптоми на ГЕРБ и безплатни консултации със специалист гастроентеролог на хора с изявена симптоматика. Дати и часове за провеждане на промоциите в ДКЦ1-Пловдив:

 

8.05.2013 г.

9.05.2013 г.

10.05.2013 г.

сряда

четвъртък

петък

09.00-12.00

14.00-17.00

14.00-17.00

 

 

13.05.2013 г.

15.05.2013 г.

17.05.2013 г.

понеделник

сряда

петък

09.000-12.00

09.00-12.00

14.00-17.00

 

 

20.05.2013 г.

22.05.2013 г.

понеделник

сряда

09.00-12.00

09.00-12.00

 

27.05.2013 г.

28.05.2013 г.

понеделник

вторник

09.00-12.00

14.00-17.00

 

 

 

Written by Super User

Партида в АОП на ДКЦ- 1 Пловдив ЕООД - 446

Лица за контакт:
1. Анка Жаркова- тел. 032/626124
2. Мина Згуровска- тел./ факс 032/624897
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. гр. Пловдив пл. Понеделник пазар №5ПРОЦЕДУРА С ОБЯВА

С предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център І-Пловдив“ ЕООД”
Публикувана на 23.03.2020г.
с №  в АОП 9097492 от 23.03.2020

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 9097492

Обявление ОП

Информация за процедурата

Документация

Заповед - Публикувано на 01.06.2020г.

Протоколи от работата на комисията - Публикувано на 01.06.2020г.

Заповед за смяна на изпълнител - Публикувано на 16.06.2020г.

Договор за доставка - публикуван на 30.06.2020г."Обобщена информация за 2019 г. по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП": Свали от тук - публикувано на 17.03.2020г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата”
Публикувана на 20.02.2020г.
с №  в АОП 00446-2020-0002 от 20.02.2020

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2020-0002

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол 2 - 02.04.2020г.

Съобщения ценови предложения - 11.05.2020г.

Решение на комисията - 21.05.2020г.

Доклад на комисията - 21.05.2020г.

Протоколи от работа на комисията - 21.05.2020г.

Договор за доставка - публикуван на 07.07.2020г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 07.07.2020г.

Обявление за приключване на договор - публикувано на 26.07.2021г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 19 /деветнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата
Публикувана на 18.02.2020г.
с №  в АОП 00446-2020-0001 от 18.02.2020

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2020-0001

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Разяснение - 12.03.2020г.

Протокол 2 - 26.03.2020г.

Съобщения ценови предложения - 07.05.2020г.

Решение на комисията - 28.05.2020г.

Доклад на комисията - 28.05.2020г.

Протоколи от работата на комисията - 28.05.2020г.

Решение за прекратяване на процедурата по Позиция № 17 и № 19 - 06.07.2020г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 07.07.2020г.

Договори за доставка - публикувани на 07.07.2020г. /7 броя/

Обявление за приключване на договорите - публикувано на 26.07.2021г. /7 броя/Обществена поръчка за събиране на оферти с обява на стойност чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

С предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център І-Пловдив“ ЕООД”
с №  в АОП 9088147 от 09.05.2019

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 9088147

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Обявление за удължаване на срока за получаване на оферти

Протоколи от работата на комисията 04.06.2019г.

Заповед Н216 04.06.2019г.

Заповед Н232 11.06.2019г.

Договор за доставка 27.06.2019г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата”
с №  в АОП 00446-2019-0002 от 12.03.2019

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2019-0002

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол - 23.04.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 16.05.2019

Решение за избор на изпълнител 28.05.2019г.

Доклад от комисията 28.05.2019г.

Протоколи от работата на комисията 28.05.2019г.

Обявление за възложена поръчка - 23.07.2019г.

Договор за доставка - 23.07.2019г.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка - публикувано на 08.07.2020г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 18 /осемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата”
с №  в АОП 00446-2019-0001 от 19.02.2019

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2019-0001

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол - 28.03.2019г.

Протокол 4 - 13.05.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 20.05.2019г.

Решение за избор на изпълнител - 28.05.2019г.

Доклад от работа на комисията - 28.05.2019г.

Протоколи от работата на комисията - 28.05.2019г.

Обявление за прекратени позиции - 13.06.2019г.

Обявление за възложена поръчка - 23.07.2019г.

Договори за доставка - 23.07.2019г.

Обявления за приключване на договори за обществена поръчка - 08.07.2020г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на консумативи и реактиви за хематологични изследвания”
с №  в АОП 00446-2018-0004 от 17.12.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0003

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол - 10.01.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 24.01.2019г.

Протоколи от работата на комисията

Доклад на комисията - Дата на публикуване 01.02.2019г.

Решение за избор изпълнител - Дата на публикуване 01.02.219г.

Договор за доставка - Дата на публикуване 07.03.2019г.

Обявление - Дата на публикуване 07.03.2019г.

Обявление за приключване на договор за доставка - публикуван на 05.03.2020г.

 Обществена поръчка за събиране на оферти с обява на стойност чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

С предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център І-Пловдив“ ЕООД
Публикувана на 29.03.2018г.

Връзка към сайта на АОП

Обява ОП

Документация

Обявление за удължаване на срока за получаване на оферти

Протоколи от работата на комисията

Заповед за избор на изпълнител

Заповед за смяна на изпълнител

Договор за доставка

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата”
с №  в АОП 00446-2018-0003 от 08.03.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0003

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протоколи от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител - 16.05.2018г.

Доклад на комисията - 16.05.2018г.

Договор за доставка - 09.07.2018г.

Обявление - 09.07.2018г.

Обявления за приключване на договор - 19.07.2019г.

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 18 /осемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
с №  в АОП 00446-2018-0002 от 6.02.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0002

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол 2 от 26.03.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протоколи от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител - 16.05.2018г.

Доклад на комисията - 16.05.2018г.

Договори за доставка - 09.07.2018г.

Обявление - 09.07.2018г.

Обявления за приключване на договори - 19.07.2019г.

 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

С предмет: "Доставка на гориво за отопление за нуждите на "ДКЦ I-Пловдив" ЕООД - договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1 т. 7 от ЗОП"
с №  в АОП 00446-2018-0001 от 6.02.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0001

Техническа спецификация

Решение за откриване на процедура

Обявление

Борсов договор

Обявление за приключване на договор - публикувано на 16.06.2022г.

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата” с уникален № в АОП 00446-2017-0002
Публикува на дата 20.03.2017г.

Документи за сваляне:

Обявление ОП

Решение ОП

Документация

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови приложения

Протоколи и доклад от работата на комисията - дата на публикуване 18.05.2017

Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване 18.05.2017

Договор за доставка - публикуван на 17.07.2017г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 16 /шестнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата” с уникален № в АОП 00446-2017-0001
Публикува на дата 09.02.2017г.

Документи за сваляне:

Обявление ОП

Решение ОП

Документация

Разяснение по въпрос

Протокол 2

Съобщение

Протоколи и доклад от работата на комисията - дата на публикуване и на двете 18.05.2017

Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване и на двете 18.05.2017

Решение номер 169 - дата на публикуване 29.05.2017

Договори за доставка - дата на публикуване 18.07.2017ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на фабрично ново медицинско оборудване- стационарен графичен рентгенов апарат и машина за проявяване на рентгенови и мамографски филми за извършване на медицински графични изследвания” с уникален № в АОП 00446-2016-0003
Публикува на дата 12.08.2016г.

Документи за сваляне:

Документация

Приложения и проектодоговор

Обявление

Решение

РАЗЯСНЕНИЕ от 29.08.2016

Съобщение

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Доклад на комисията

Решение за избор на изпълнител

Сключен договор

Обявление за възложена поръчкаОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "Диагностично-консултативен център I-Пловдив" ЕООД
Уникален номер в АОП 9051970
Публикува на дата 01.04.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №1 от 14.04.2016

ДоговорОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ 1-Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
Уникален номер в АОП 00-446-2016-00002
Публикува на дата 15.02.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №2 от 07.04.2016

Съобщение по чл. 69 ал. 3 от ЗОП

Съобщение - от 25.04.2016

Протоколи от работата на комисията

Решение №173

Договор с Медикъл имиджОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД – клинична лаборатория и медицински кабинети в 17 /седемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.
Уникален номер в АОП 00446-2016-0001.
Публикува на дата 11.01.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №2 свали от тук

Съобщение по чл. 69 ал. 3 от ЗОП

Протоколи от работата на комисията

Решение №172

Решение АОП

Договори за доставкаОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория, - Затворена система за вземане на венозна кръв с вакуум, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

Документи за сваляне!

Протокол №2 от 07.09.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения.

Протоколи и решение от работата на комисията.

Договор с Аквахим 2015.Справка за възстановени гаранции за участие по ЗОП 2015


Справка за възстановените гаранции за изпълнение на договор ЗОП 2014

Справка за датата и основанието за приключване на договори за обществени поръчкиОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

С предмет: “Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" –ренген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.” Откритата обществена поръчка е с уникален № 00446 – 2015 – 0001 в регистъра на АОП..
Дата 02.02.2015г.
Документация за сваляне!

Съобщение за отваряне на ценови предложения по пл.№ 3

Протоколи и решения от работата на комисията

Сключен договор по ЗОПОТКРИТЕ ПРОЦЕДУРА

Открита обществена поръчка с предмет : "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ 1-Пловдив ЕООД - клинична лаборатория и медицински кабинети в 20 /двадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата."
Откритата обществена поръчка е с уникален № 00446-2014-0003 от регистъра на АОП.
Дата 17.12.2014г.
Документация за сваляне!

Протокол от събранието на Работна комисия

Съобщение за отваряне на ценови предложения  в плик 3  от  офертите.

Протоколи от работата на комисията и решения за обявяване на изпълнители и решения за прекратяване.

Сключени договори по ЗОППУБЛИЧНА ПОКАНА

Протокол и специфиакция изтеглете от тук!

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен сервиз на многофункционален стационарен дигитален ехокардиограф и 3-канален ЕКГ холтер"

Справка за извършенo плащане по договор изтеглете от тук!

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ I - Пловдив" - клинична лаборатория, ренген и медицински кабинети в 19 /деветнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедуратаПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет:"Изпълнение на енергоефективни мерки в "ДКЦ I - Пловдив" ЕООД - Подмяна на дограма в крило "Запад" и крило "Север""Справки за извършени плащания по договорВътрешни правила за поддържането на Профила на купувача:
Документ 1
Документ 2

Хирургия

 

Извършват консултативни прегледи,оперции с локална анестезия.

 

Специалисти:

Д-р Николай Перчев


 

Понеделник

12.00 - 19.00

 

Вторник

07.00 - 14.30

 

Сряда

12.00 - 19.00

 

Четвъртък

07.00 - 14.30

 

Петък

Четни дати

07.00 - 14.30

 

Нечетни дати

10.30 - 19.00

 


 

Д-р Димитър Паунов

 

Понеделник

08.00 - 13.00

 

Вторник

14.00 - 18.00

 

Сряда

08.00 - 13.00

 

Четвъртък

14.00 - 18.00

 

 

 


 

Д-р Красимир Янев - лекар Хирургия /изгаряния и пластична хирургия/

 

Понеделник

14.30 - 18.30

Сряда

14.30 - 18.30