• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Written by Super User

 Клинична лаборатория

  • Хематологични и цитологични изследвания, кръвосъсирване и фибринолиза, изследване на урина – основна програма, изследване на изпражнения, клинично-химични изследвания, електролити и олигоелементи. 
  • Високоспециализирани изследвания туморни маркери,хормони.
  • Работно време: 07.00ч - 18.30ч.

Д-р Нели Георгиева

 


ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

  • Цитологично изследване, хистобиопсично изследване.
  • Работно време: от понеделник до четвъртък включително: 14.00ч - 18.00ч.

д-р Мария Колева- Иванова

 

Образна диагностика

  • Рентгенографични скопии и изследвания, мамографии, компютърна томография, рентгеново изследване на хранопровод,стомах, рентгеново изследване на тънки черва, иригография, хистеросалпинграфия, интравенозна холангио-графия, венозна урография.+
  • Работно време: 07.00ч - 18.30ч. 

Резултати до 60 мин! 

                      Д-р Кузман Гавазов                                                            Д-р Георги Божиков