• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Written by Super User

 Клинична лаборатория

  • Хематологични и цитологични изследвания, кръвосъсирване и фибринолиза, изследване на урина – основна програма, изследване на изпражнения, клинично-химични изследвания, електролити и олигоелементи. 
  • Високоспециализирани изследвания туморни маркери,хормони.

Д-р Нели Георгиева

 


ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

  • Цитологично изследване, хистобиопсично изследване.

Проф. Христо Миленков

 

д-р Георги Иванов

 

Образна диагностика

  • Рентгенографични скопии и изследвания, мамографии, компютърна томография, рентгеново изследване на хранопровод,стомах, рентгеново изследване на тънки черва, иригография, хистеросалпинграфия, интравенозна холангио-графия, венозна урография.

Резултати до 60 мин! 

                      Д-р Кузман Гавазов                                                            Д-р Георги Божиков