• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

 Клинична лаборатория

 • Хематологични и цитологични изследвания, кръвосъсирване и фибринолиза, изследване на урина – основна програма, изследване на изпражнения, клинично-химични изследвания, електролити и олигоелементи. 
 • Високоспециализирани изследвания туморни маркери,хормони.
 • Имуноензимен тест за антитела от клас IgG
 • Работно време: 07.00ч - 19.00ч.

Д-р Нели Георгиева

 


ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

 • Цитологично изследване, хистобиопсично изследване.
 • Работно време: от понеделник до четвъртък включително: 14.00ч - 18.00ч.

д-р Мария Колева- Иванова

 

Образна диагностика

 • Рентгенографични скопии и изследвания, мамографии, компютърна томография, рентгеново изследване на хранопровод,стомах, рентгеново изследване на тънки черва, иригография, хистеросалпинграфия, интравенозна холангио-графия, венозна урография.+
 • ДКЦ I - Пловдив разполага с нов рентгенов апарат и нов апарат за зъбни снимки
 • Работно време: 07.00ч - 19.00ч. 

Резултати до 60 мин! 

                      Д-р Кузман Гавазов                                                            Д-р Георги Божиков