• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ОБЯВА

 "ДКЦ 1–Пловдив" ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив № 145 от Протокол №9 от 16.05.2019г със Заповед № 197 /21.05.2019 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 свободни помещения с обща площ от 43.47 кв.м. (четиридесет и три кв.м. и 47 кв.дцм.),находящи се в сградата на ДКЦ 1-Пловдив ЕООД в гр. Пловдив, пл.Понеделник пазара № 5, на 4 етаж , съставляващи кабинети № 84 от 14,64 кв.м., № 88 от 14,57 кв.м. и № 85 от 14,26 кв.м. ведно с ползване на прилежащите общи части и прилежащите общи сервизни помещения на етажа -за функциониране като кабинети на общопрактикуващи лекари, която дейност не се осъществява от наемодателя. Заедно с кабинетите се предоставят за възмездно и съвместно ползване с други ОПЛ и оборудвана манипулационна- каб.17, съгласно изискванията на НРД и РИОКОЗ.
Вижте пълния текст на обявата от тук.

 


 

ОБЯВА

1. Дава се под наем 70 кв. м. помещение за фитнес, аеробика, каланетика. Справки - управител: 0885565447
2. Дава се под наем 35 кв. м. помещение за зъботехническа лаборатория или стоматологични кабинети. Справки - управител: 0885565447
3. Дава се под наем 30 кв. м. помещение за търговски цели. Справки - управител: 0885565447

 


 

ОБЯВА

Дава се под наем 70 кв.м. помещение за бързо хранене /закусвалня/ - приготвяне на топла храна. Справки - управител: 0885565447

 


 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018

 

БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ!

От 05.02.2018 до 28.02.2018 в „ДКЦ I -Пловдив“ ЕООД ще се проведат безплатни скринингови прегледи по 1 час дневно за следните специалности: АГ; Неврология; Пулмология; Кардиология; Очни болести; Хирургия; Гастроентерология; Ендокринология; Нефрология; Урология.

Записвания при м.с. Додова на телефони 032/349 547 и 0879169350

 


 

Уважаеми пациенти,

Заповядайте от 01 май 2017 в Рентгенов кабинет, с подновена рентгенова апаратура:
Нов стационарен графичен рентгенов апарат марка Radiologia, модел Polyrad S; Нова проявителна машина за мамографски филми - марка AGFA, модел СР 1000.  

 


 

ДАВАТ СЕ ПОД НАЕМ:

- Помещение от 30 кв. м., находящо се на 4 етаж в сградата

- Помещение от 6 кв. м., находящо се във фоайето на първи етаж, вляво от централния вход

Справки - при управителя

 


 

От 25.03.2016 в ДКЦ 1 Пловдив  се извършва нова медицинска дейност:

УЗД на тазобедрени стави при деца - от  д-р Кацарски - ортопед
УЗД на млечна жлеза -  от д-р Станева - АГ лекар
УЗД на щитовидна жлеза - от д-р Лила Петрова и д-р Цветанка Игнатова

 


 

ДКЦ I - ПЛОВДИВ ЕООД е класирано на второ място в конкурса "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2015г.

 


 

 

Списък на нови и стари и вътрешни телефонни номера на ДКЦ 1 Пловдив

директен-регистратура: 032 / 349 500

Външният номер е както следва от 032 / 349 500 до 032 / 349 579

 

Нов вътр. номер

Стар вътр. номер

Ползвател

 

500

121

Регистратура Центр.

24

503

254

Уролог д-р Цочев

 

1

504

236

Хирург д-р Перчев

2

505

225

Хирург д-р Паунов

4

506

246

Психокабинет д-р Петкова

д-рГозманова

5

507

238

Очен кабинет д-рЖелев

д-р Димитрова

6

508

519

245

нов

Ортопед д-р Попов

Д-р Кръстев

11

14

509

226

ЛФК

1

510

186

Манипулационна

19

511

242

Ехокардиограф

20

512

217

Кардиолог д-р Гичева/Д-р Деведжиев

21

513

244

Семейни лекари д-р Симова

Д-р Бъчварова

25

514

227

Кардиолог д-р Златарева

23

515

214

Рентген д-р Гавазов

Д-р Божиков

45

516

157

Рентген Регистратура

21

517

237

КФТР

42

518

114

Физиотерапевт д-р Казакова

Д-р Джелепова

43

 

 

 

 

520

252

Кл. Лаборатория регистратура

77

521

257

Патохистологична л-я

Проф. Миленков,

78

522

175

Кл. Лаборатория д-р Георгиева

 

79

523

181

Чревен кабинет

50

524

178

Пулмолог д-р Хараланова

51

525

132

Охрана

вход

526

183

Семеен лекар д-р Ситников

52

527

187

Семейни лекари д-р Андреева

 

53

528

135

Стая за почивка

88

529

158

Ендокринолог д-р Петрова/Д-р Игнатова-Огорялкова

54

530

174

Педиатър, детски пулмолог

Д-р Василева, д-р Генкова

55

531

177

Кожен кабинет д-р Бадева

56

532

123

Гастроентеролог д-р Ганева

58

533

185

Семейни лекари д-р Попова

Д-р Илиева

60

534

184

Неврохирург/Педиатър

Д-р Батаклиев

Д-р Мантаркова

61

535

134

Семейни лекари

д-р ПавлинаСлавчева

Д-р Маркова

62

536

138

Невролог д-р Каназирска

63

537

113

Семейни лекари

Д-р Шалабутова

64

538

142

Семейни лекари д-р Томова

Д-р Гюлеметова

65

539

171

Семейни лекари д-р Петрова

Д-р Тянчева

66

540

258

Невролог д-р Димчева

67

541

222

Управител д-р Е. Славчева

68

542

124

Гл. мед. Сестра

74

543

168

Личен състав

69

544

116

свободен

75

545

152

свободен

71/

70

546

127

Д-р Касабов

72

547

165

Ревматолог д-р Попова

73

548

224

Главен счетоводител

97

549

164

Аптека

9

550

148

Д-р Николова, д-р Сакутова

75

551

153

Д-р Атанасов

75а

552

128

Д-р СФУК/Юрист

76

553

144

Стоматолози д-р Тодорова

Д-р Кавлакова

77

554

256

Стоматолози д-р Дамянова

Д-р Пъндева

78

555

 

свободна

74

556

166

Стоматолозид-р Ставрева,

, д-р Раянлиев,

д-р Куцева

80

557

172

Стоматолози д-р лазарова,

д-р Милева, д-р Бизерова,

д-р Николова

81

558

133

 

нов

Стоматолози д-р Симова,

Д-р Петрова,

д-р Лилова,

Д-р Новакова

83

 

 

82

559

155

Ф-я Приятелство

84

560

136

Трудова медицина

87

561

141

УНГ д-р Манасиева,

Д-р Поповска

90

562

141

УНГ

90

563

156

АГ д-р Михайлова/Д-р Стоянова

91

564

146

АГ д-р Станева

93

565

147

Нефролог Д-р К. Игнатова/Д-р Филипова/педиатър-Д-р Славчева

95

566

223

д-р Воденичарова

107

567

243

Д-р Здравкова, д-р Мишева

99

568

151

Д-р Заимова, д-р Нанева

100

569

126

Касиер, домакин

98

570

125

хирург-Д-р Янев

16

571

115

Оптика

 

572

213

Барче

 

573

232

Огняри

 

574

231

Болница

 

575

 

 

 

576

 

 

 

577

 

 

 

578

 

 

 

579

 

 

 

 

 

 

  


 

Пролетни промоции

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ПЛОВДИВ” ЕООД

Ф И З И О Т Е Р А П И Я П Р О М О Ц И Я

ВСЯКО НАПРАВЛЕНИЕ ПРИ ФИЗИОТЕРАПЕВТ ВИ НОСИ БОНУС 5 /пет/ ПРОЦЕДУРИ ДОПЪЛНИТЕЛНО!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„ДКЦ І - ПЛОВДИВ” ЕООД

Ф И З И О Т Е Р А П И Я ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ

№ 1. - 50.00 лв. включва:

1. Преглед при лекар –физиотерапевт
2. 20 бр. процедури
3. БОНУС – 2 бр. апаратен шиацу-масаж

№ 2 - 25.00 лв. включва:
1. Преглед при лекар-физиотерапевт
2. 10 бр. процедури
3. БОНУС – 2 бр. апаратен шиацу-масаж


ДКЦ 1 РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНАТА НОВА АПАРАТУРА ОТ 01.10.14 Г.:

-НОВ ПНЕВМАТИЧЕН ТОНОМЕТЪР /KEELER/ ЗА БЪРЗО, ПРЕЦИЗНО И ТОЧНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕОЧНОТО НАЛЯГАНЕ
-ДИГИТАЛЕН ЕХОКАРДИОГРАФ С ЦВЕТЕН ДОПЛЕР "PHILIPS"
-КОМПЮТЪРНОБАЗИРАН ЕКГ-ХОЛТЕР "H-SCRIBE"
-КОМПЮТЪРНОБАЗИРАН СПИРОМЕТЪР "PDD-301/S"
-ФЕТАЛЕН ДОПЛЕР "BF-500D+
-АПАРАТ ЗА НИСКОЧЕСТОТНА ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ "COMBOSTIM"
-АПАРАТ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ,ТРИЪГЪЛНИ И ЕКСПОНЕНЦИАЛНИ ИМПУЛСИ "STIMPULS"
-АПАРАТ ЗА ИНТЕРФЕРЕНТНИ И СРЕДНОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ "INTERFER"
-УЛТРАЗВУКАВ АПАРАТ "SONOMED V"
-МАГНИТ С ЦВЕТЕН ЕКРАН "BIOMAGNER"
-УВЧ АПАРАТ "DIATERMED II"
-УЛТРАЗВУКОВ ИНХАЛАТОР "UN300A"


Профилактични прегледи за фирми

Профилактика на фирми

  • организиране на профилактични медицински прегледи на работниците и служителите
  • изготвяне на медицински здравни досиета

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Периодичните профилактични прегледи съгласно Наредба №3 на МЗ включват:

1. Задължителни прегледи при:

  • Терапевт/вътрешен

2. Задължителни изследвания:

  • пълна кръвна картина
  • урина
  • Артериално налягане
  • Електрокардиограма

3. Допълнителни прегледи при специалист:

  • Невролог и/или Офталмолог

4. При работа с вредности и повишен риск се извършват и допълнителните задължителни медицински прегледи и изследвания, съгласно Наредба №3 /1987г. на МЗ